System.Unit.AMIS;
Gå til www.nirvaco.no for informasjon om AMIS.


System.Unit.AMIS.Support;
For support på AMIS kontakt www.nirvaco.no


System.Unit.Nyheter;
System.Unit.Kontakt;
Kontor
post[@]systemunit.no

Postadresse
System.Unit AS
Solligrenda 66
0491 Oslo

System.Unit.AS;

syste'm, et, gr., ordnet sammenstilling av deler til et hele, tankebygning, orden, planmessig fremstilling.
unit [ju'nitt] , en, eng., enhet, gruppe, avdeling.

System.Unit er en systemutviklingsgruppe som ønsker et langsiktig og aktivt samarbeide med kunden om utvikling av systemer og forretningsprosesser. Vår dedikasjon og et nært partnerskap med oppdragsgiver, gjennom hele utviklingsprosessen og videre gjennom systemets levetid, styrker brukernes opplevelse av kvalitet og verdiøkning.

Som arkitekter og utviklere har vi siden 1997 arbeidet med forretningskritiske systemer som benyttes i den medisinske nødmeldetjenesten i Norge. Les mer...
Vi har erfaring med en rekke metoder for systemintegrasjon; spesielt gjennom flere integrasjonsprosjekter rundt AMIS (Akuttmedisinsk Informasjonssystem), det sentrale støttesystemet på AMK som mottar henvendelser på nødnummer 113. Les mer...
Vi har lang erfaring med komponentbasert systemutvikling med basis i Windowsplattformen. For å sikre en sunn applikasjonsarkitektur og best mulig design av systemer, tar vi utgangspunkt i "best practices" og etablerte referanser; f eks slike som beskrevet i Microsoft Patterns & Practices.
Fra samme kilde benytter vi gjerne "Reference Building Blocks"; velprøvde gjenbrukbare komponenter og subsystemer som håndterer typiske tekniske utfordringer man møter under systembyggingen. Les mer...

Copyright © System.Unit AS
Hjem - Leveranser - Integrasjon - Teknologi